CrazyTalk Animator

cta-df-banner_00

CrazyTalk Animator PRO v1.2.2010.1 Final: เป็นโปรแกรมสำหรับใช้สร้าง 2D animation ที่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นนักสร้างการ์ตูน 2D แอนนิเมชั่นมืออาชีพและมือสมัครเล่นก็ใช้ได้ครับ และที่โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมทั่วโลก เพราะการ์ตูน animation ในต่างประเ้ทศหลายๆ เรื่องก็ใช้โปรแกรมนี้ล่ะครับที่สร้างออกมา โดยเป็นโปรแกรมที่รวมเครื่องมือที่เหมาะสมกับใช้ทำแอ นนิเมชั่นไว้ในโปรแกรม เดียว ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้งายในการใช้งานสำหรับผู้ที่ต้องก ารสร้างงานการ์ตูน 2D แอนนิเมชั่นเป็นของตัวเองนั่นเองครับ สามารถทำงานร่วมกับเรื่องเสียงและยังมีเครื่องมือเคล ื่นย้ายมุมมองในรูปแบบ 3 มิติ จึงช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งการนำเสนองานออกได้หลากหลายรูปแบบนั่นเองครับ


ตัวอย่าง CrazyTalk Animator

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass