2.1 ซิมโบล Symbol

ซิมบอล(Symbol) คือการนำวัตถุที่เป็นภาพกราฟฟิก ปุ่มกด มูวี่ มากำหนดเป้นต้นแบบ เพื่อนำไปเป็นชิ้นส่วนประกอบในชิ้นงาน โดยซิมโบลจะถูกสร้างและเก็บไวเในพาเนลไลบรารี่ (Library)
          เราไม่สามารถนำซิมบอลมาใช้บนสเตจได้โดยตรง เพียงแต่เป็นการนำสำเนาของซิมบอลที่เรียกว่า อินสแตนซ์ (Instance) มาใช้ ซึ่งสามารถนำมาใช้บนสเตจได้หลายๆอินสแตนซ์ โดยแต่ละอินสแตนซ์สามารถปรับคุณสมบัติต่างๆ เช่น ขนาด การหมุน ฯลฯ ให้ดูต่างกันได้  แต่ทั้งหมดก็ยังถือว่ามีต้นแบบมาจากซิมบอลอันเดียวกัน  ดังตัวอย่าง

การปรับอินสแตนซ์ที่อยู่บนสเตจจะไม่มีผลกระทบต่อซิมบอลต้นแบบ แต่ถ้าเราแก้ไขซิมบอลที่เก็บอยู่ในไลบรารี่ เช่น สี รูปทรง จะมีผลกระทบต่อซิมบอลทุกตัวโดยอัตตโนมัติ

การใช้ซิมบอลในการสร้างชิ้นงานมีข้อดีคือ ช่วยควบคุมภาพต้นแบบที่ใช้ในงานได้ คือ แทนที่จะใช้ภาพเดิมซ้ำๆกัน เราก็กำหนดภาพนั้นให้เป็นซิมบอลและนำอินสแตนซ์ไปใช้ ทำให้ไม่ต้องสร้างภาพนั้นบ่อยๆ ทไให้ไฟล์ชิ้นงานมีขนาดเล็กลงไปด้วย


ซิมบอล (Symbol) มีอยู 3 ประเภท  มีหน้าที่แตกต่างกันไป ได้แก่
     1. Movie Clip ใช้สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว สามารถนำภาพเคลื่อนไหวไปใช้ส่วนประกอบ Movieที่สร้างขึ้น
     2. Button ใช้ในการสร้างปุ่มเพื่อใช้ในการโต้ตอบกับ Movie โดยมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การคลิกเมาส์ การชี้ของ Cursor เมาส์ เป็นต้น
     3. Graphic ใช้สำหรับสร้างรูปภาพ และส่วนประกอบของภาพเคลื่อนไหว โดยจะแสดงเป็นภาพนิ่งเท่านั้น

วิธีสร้างซิมโบลทำได้หลายวิธี

วิธีที่ง่ายที่สุด คือ การแปลงวัตถุที่เราสร้างไว้บนสเตจมาเป็นซิมบอล มีขั้นตอนดังนี้
1. วาดรูปซิมโบลนั้นๆ เช่น วงกลม
01 symbole3

2. Selection tool คลิกเลือก หรือคลิกลากคลุมวัตถุ
01 symbole4
3. แล้วเลือกคำสั่ง Modify > Convert to symbol หรือคลิกขวาที่วัตถุแล้วเลือก Convert to symbol หรือ กดปุ่ม F8 ที่แป้นพิมพ์

จะได้หน้าต่าง Convert To Symbol   ดังรูป
01 symbole5
4. เลือกชนิด Movie Clip/Bottun/Graphic
5. ตั้งชื่อของซิมโบล วงกลม
ุ6. คลิกปุ่ม  OK
7. จะได้ซิมโบลวงกลมไปอยู่ในไลบรารี่ ดังรูป
01 symbole6

 

อีก 1 วิธี คือการสร้างขึ้นมาใหม่
1. คลิกที่เมนู > Insert > New Symbol ( Ctrl + F8 ) ดังรูป
4101 symbol
หลังจากที่คลิก เลือก New Symbol แล้วจะได้ผลรับดังนี้
01 symbole
2. Name ชื่อของ Symbol ที่จะนำมาใช้งาน การตั้งชื่อควรสอดคล้องกับงานที่ทำเพื่อให้จำง่ายขึ้น
3. เลือก Type  รูปแบบของการใช้งาน Symbol ที่นำมาใช้ในการสร้างงาน เช่น Graphic
4. คลิกที่ปุ่ม OK ดังรูป
จะได้หน้าจอแก้ไขซิมบอลต้นไม้ดังรูป
symbol03
5. ทำการวาดรูปซิมโบลต้นไม้
symbol04
6. ไม่ต้องตกใจหากไม่เห็นต้นไม้ ให้ดึงต้นไม่ออกมาจากไลบรารี่มาวางที่สเตจ ดังรูป
symbol05

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass