4.1.1 ภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม Frame By Frame

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้เราจะต้อง กำหนดให้แต่ละเฟรมเป็นคีย์เฟรม และใส่เนื้อหาทีละเฟรมเพื่อนำมาประกอบกันเป็นภาพเคลื่อนไหว โดยในตัวอย่าง

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม (Frame By Frame) คือ การสร้างคีย์เฟรมหลายคีย์เฟรมต่อกันไป โดยจะกำหนดเนื้อหาภาพนิ่งที่เปลี่ยนแปลง รูปร่าง สีสัน มุมมองหรือลักษณะอื่นในแต่ละเฟรมแตกต่างกันไป โดยคงความต่อเน่องของชิ้นงานชิ้นเดิมไว้ เมื่อมีการแสดงจึงทำให้มองเป็นเป็นภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม จะเหมาะกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนไม่มีรูปแบบแน่นอน แต่ละชิ้นงานของแต่ละเลเยอร์มีการเคลื่อนไหวเป็นของตัวเอง เหมาะสำหรับภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการความต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น ภาพดวงอาทิตย์กำลังตกดิน ภาพกังหันกำลังหมุน ภาพเครื่องบินกำลังบินขึ้น ภาพรถยนต์ที่กำลังเคลื่อนที่ หรือภาพก้อนเมฆที่ลอยอยู่เป็นต้น

ตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม (Frame By Frame)
doc06-animate04

ตัวอย่าง
doc06 fbf


คำสั่งที่ใช้ในการทำงาน
1. Insert Keyframe หรือ กดปุ่ม F6
1.1 คลิกขวาที่เฟรมีที่ต้องการ
1.2 คลิกคำสั่ง Insert KeyFrames

2. Remove Frame
2.1 ลากเมาส์คลุมเฟรมที่ต้องการลบเฟรมและคีย์เฟรมที่ผิด
2.2 คลิกขวา> Remove Frames

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass