7.1 การเผยแพร่ชิ้นงาน-Publish

Publish

หลังจากที่เราสร้างงานเสร็จแล้ว เราก็สามารถนำงานไปเผยแพร่ได้ ซึ่ง Flash สามารถจะแปลงงาน (Publish) งานเราออกมาได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่เราจะใช้ นอกจากนั้นเรายังสามารถกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของชิ้นงานเราได้ด้วย เราสามารถเข้าไป Publish ชิ้นงานของเราได้โดย เลือกไปคลิกที่   File > Publish Settings  จะได้ดังรูป

publish01

จากแท็บ Formats เราจะเห็นได้ว่า Flash จากแท็บ Formats เราจะเห็นได้ว่า Flash สามารถจะแปลงไฟล์ของเราออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้ แล้วยังมีแท็บเกี่ยวข้องกับไฟล์ที่เราต้องการแปลงอีกด้วย ซึ่งไฟล์ต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งนอกจากแท็บ Formats แล้ว ในแต่ละแท็บจะเป็นการกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของไฟล์ที่เราต้องการจะแปล ได้ แก่ Flash , HTML , GIF , JPEG , PNG และ Quick Time เป็นต้น

 

การ Publish เป็น Flash Movie

การ Publish เป็น Flash Movie ไฟล์ของ Flash นี้จะมีนามสกุลเป็น (*.swf) หรือที่เราเรียกเต็ม ๆ ว่า Shockwave Flash นอกจากนั้นเรายังสามารถป้องกันไม่ให้คนอื่นนำไฟล์ของเราไปแก้ไขหรือทำการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้

 

การ Publish เป็นไฟล์ HTML

การแปลงงานเป็นหน้าเว็บเพจ จะ Publish ออกมาได้ 2 นามสกุล คือ (*.html) กับ (*.swf) โดยทั้ง 2 นามสกุลนี้จะทำงานร่วมกันและให้ผลเหมือน
การทำงานบน Flash หมายความว่าเราจะได้ไฟล์ 2 ไฟล์นี้ คือ ไฟล์นามสกุล (*.html) กับ (*.swf) ซึ่งต้องใช้ทั้ง 2 ไฟล์นี้ Upload ขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์จึงจะ
ใช้ได้

การ Publish เป็นไฟล์ GIF

(*gif) เป็นไฟล์ภาพที่มักถูกนำมาใช้ทำภาพเคลื่อนไหวประกอบเว็บเพจ มีพื้นหลังโปร่งใส (Transparent) และมีขนาดเล็ก ซึ่งบางครั้งเราต้องใช้ไฟล์ GIF
นี้ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวแทน Flash Movie เนื่องจากบราวเซอร์ของผู้ชมบางทีอาจไม่ได้ติดตั้ง Plug-In ของ Shockwave Flash ซึ่งเราสามารถกำหนดให้แสดงเป็นไฟล์ GIF แทนได้

การ Publish เป็นไฟล์ JPEG

(*.jpg) เป็นไฟล์ภาพที่มีความนิยมมาก เนื่องจากมีขนาดเล็กและรองรับสีได้มาก จึงทำให้ภาพที่ได้มีความสมจริง และเหมาะกับภาพที่มีการใช้สีจำนวนมาก เช่น ภาพถ่าย แต่เราไม่สามารถนำภาพ JPEG มาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวได้

การ Publish เป็นไฟล์ PNG

(*.png) เป็นไฟล์ภาพ Bitmap ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะโปร่งใส สามารถใช้กับโปรแกรม Macromedia Fireworks และอีกหลาย ๆ โปรแกรมที่ตกแต่งกราฟิก

 

การ Publish เป็นไฟล์ Quick Time

(*.mov) เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวชนิดหนึ่ง ซึ่งเราสามารถจะฝันลงใน HTML ได้ด้วย โดยผู้ใช้ที่ต้องการเปิดไฟล์นี้จะต้องมีโปรแกรม Quick Time Player ด้วย แต่มีข้อเสีย คือ Quick Time จะมีขนาดใหญ่มากกว่า Flash มาก

ขั้นตอนการ Publish 
1. คลิกที่เมนู File > Publish settings…
2. เลือกชนิดของไฟล์ที่ต้องการ
publish02

3. ตั้งค่าในแท็บของไฟล์แบบนั้นๆ
4. คลิกปุ่ม Publish

publish03
5. จะได้ไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์
ขอขอบคุณที่มา
http://61.7.230.228/cai/flash/unit7/action.php
http://file.portal.in.th/seri1324/02%20TOON_COLOR/flash/unit8.htm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass