3.1.2.3 ซิมโบลมูวี่คลิป-นกบิน

ซิมโบลมูวี่คลิป-นกบิน

ให้นักเรียนสร้างซิมโบลต่อไปนี้  ให้เป็นซิมโบลแบบมูวี่คลิป

ขั้นที่ 1

สร้างซิมโบลแบบ Graphic จำนวน 3 ชิ้นตามด้านล่าง
ขั้นที่ 2 การสร้างซิมโบลมูวี่คลิป

1. คลิก Insert > NewSymbol  หรือกด Ctrl+F8
2. ตั้งชื่อ เลือกชนิดซิมโบลเป็นแบบมูวี่คลิป แล้วคลิก OK

จะได้ซิมโบลนกบิน

เริ่มทำนกบินกันแล้วนะครับ

3. คลิกขวาที่เฟรม 3  เลือก Insert Keyframe

หรือกดปุ่ม F6 ที่แป้นพิมพ์ก็ได้
จะได้ดังรูปด้านล่าง
ขั้นต่อไปลบรูปในคีย์เฟรมที่ 3 ออก

จะไปคีย์เฟรมว่างๆ

เอาปีกนก ท่า ปีกตั้ง มาใส่

เพิ่มคีย์เฟรมที่เฟรมที่ 5

เอาปีกตรงมาใส่อีกครั้งหนึ่ง

เพิ่มคีย์เฟรมที่ 7 แล้วลบรูปในคีย์เฟรม 7 ออก

ดึงปีกล่างมาใส่

เมื่อวางซิมโบลถูกต้อง จะเป็นดังตัวอย่าง

เมื่อวางครบแล้ว

ดึงออกมาวางบนฉาก
ทดลองเล่นโดยกด Ctrl+Enter

ตัวอย่างผลงาน
3123bird

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass