ุ6.1 เสียง

การนำเข้าไฟล์เสียง

ไฟล์เสียงที่เราสามารถอิมพอร์ตเข้ามาใช้ใน โปรแกรม Flash คือไฟล์ประเภท WAV,AIFF (.aif)และ MP3 นอกจากนี้หากเครื่องติดตั้งโปรแกรม QuickTime 4 ขึ้นไป ก็จะสามารถใช้ไฟล์เสียงประเภทอื่นๆ ได้อีกหลายชนิด คือ AIFF,AU,QuickTime,System7 และ Sound Designer II

เสียงประกอบในมูฟวี่ของ Flash แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. Event Sound หมายถึงเสียงที่ต้องถูกดาวน์โหลด มาครบสมบูรณ์ก่อน จึงจะเริ่มเล่นได้ และเมื่อเล่นแล้วก็จะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะสั่งให้หยุด

2. Stream Sound หมายถึงเสียงซึ่งจะเริ่มเล่นทันที่ ที่ข้อมูลของเฟรมแรกๆ ถูกดาวน์โหลดเข้ามามากพอที่จะเล่นได้

ขั้นตอน การอิมพอร์ตเสียง

 

ขั้นที่ 1 การอิมพอร์ตเสียง
1. เลือกคำสั่ง File > Import > Import to Library…
doc71sound01

2. ในกรอบ Import เปิดหาไฟล์เสียงที่ต้องการ
เลือกไดรฟ์ > เลือกหาโฟลเดอร์> คลิกที่ชื่อไฟล์นั้น คลิก Open

doc71sound02

 

3. ไฟล์เสียงจะถูกนำมาเก็บไว้ใน Library โดยมี ไอคอนเป็นรูปลำโพงพร้อมกับชื่อไฟล์
doc71sound03

4. คลิกขวาแทรกคีย์เฟรม  หรือกด F6 ในจุดที่ต้องการที่ต้องการใส่เสียง
doc71sound04

5. เลือกเสียงที่จะให้เริ่มเล่นที่เฟรมที่ 15 โดยเลือกชื่อเพลงที่ช่อง Sound ในหน้าต่าง Properties ตามตัวอย่าง
1.  เลือกเพลงที่ต้องการ
2. เลือกเหตุการณ์ที่ต้องการให้เล่น
 Event  เพลงจะเล่นจนเพลงจบ กำหนดจากเฟรมไม่ได้ (จะใช้เมื่อต้องการให้ดนตรีเล่นตลอดเช่นทำ MV เพลง
 Stream เพลงจะหยุดเล่นเมื่อสิ้นสุดเฟรม (ควรเลือกตัวนี้)

doc71sound05

6. กำหนดช่วงเวลาในการเล่น เช่น ต้องการเล่นเพลงไปถึงเฟรมที่ 60 ให้คลิกที่ 60 ก็กด F5 เพื่อ Insert Frame  เพลงก็จะเล่นจากเฟรมที่ 15 – 60 ดังรูป
doc71sound06

 

การจัดการเกี่ยวกับเสียง

การลบเสียงออกจากเฟรม

จากรูปภาพ (เสียงเล่นที่เฟรมที่ 15-60)
doc71sound06

เมื่อต้องการลบเสียงออก ทำได้โดย
1. คลิกที่เฟรมใดเฟรมหนึ่ง ในระหว่างเฟรมที่ 15-60
2. ที่หน้าต่าง Properties ช่อง Sound ให้คลิกเลือกเป็น None
doc71sound07

การลบเสียงออกจาก Movie

กรณีที่เมื่อนำไฟล์เสียงเข้ามาใน Movie แล้ว และต้องการลบออก ทำได้โดยลบจากหน้าต่าง Library (ถ้าไม่มี กด F11 ) แล้วทำดังนี้
1. คลิกไฟล์เสียงที่ต้องการลบ
2. คลิกถังขยะ
doc71sound08

 

ขอบคุณที่มา
http://www.kroojan.com/flash/content/import.html

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass