แบบฝึกหัด 3.2 เลเยอร์-เฟรม

คำสั่ง ให้นักเรียนฝึกสร้างย้าย แทรก Frame – Keyframe บน Timeline ตามตัวอย่าง

ขั้นที่ 1 เพิ่มเลเยอร์โดยคลิกที่ปุ่ม Insert Layer  insertLayer  เพื่อแทรกเลเยอร์ จำนวน 3 เลเยอร์ดังตัวอย่าง
exam31layer01

ขั้นที่ 2 ทำการเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ดังตัวอย่าง
exam31layer02

ขั้นที่ 3 คลิกที่เครื่องมือวงกลม และคลิกที่เฟรมที่ 1
ขั้นที่ 4 วาดรูปวงกลม

exam31layer03

ขั้นที่ 5 คลิกขวาที่เฟรมที่ 30 ของเลเยอร์สี่เหลี่ยม เลือกคำสั่ง Insert Keyframe
exam31layer04

ขั้นที่ 6 คลิกที่เครื่องมือสี่เหลี่ยม และคลิกที่เฟรมที่ 30 ของเลเยอร์สี่เหลี่ยม
ขั้นที่ 7 วาดรูปสี่เหลี่ยม
exam31layer05

ขั้นที่ 8 คลิกขวาที่เฟรมที่ 15 ของเลเยอร์สามเหลี่ยม เลือกคำสั่ง Insert Keyframe

exam31layer06

 

ขั้นที่ 9 คลิกที่เครื่องมือเส้นตรง และคลิกที่เฟรมที่ 15
ขั้นที่ 10 วาดรูปสามเหลี่ยมแล้วเทสี ดังตัวอย่าง
exam31layer07

ขั้นที่ 11 ลากเมาส์ในเฟรมที่ 50 ของทั้งสามเลเยอร์ แล้วคลิกขวา Insert Frame หรือกดปุ้ม F5 ก็ได้
exam31layer08

จะได้ดังรูป
exam31layer09
ลองกด Enter หรือ Ctrl+Enter ดูจะได้ดังตัวอย่าง
exam31LayerFrame

นักเรียนสามารถลองขยับเปลี่ยนชั้นลองเลเยอร์ขึ้นลง หรือ ย้ายคีย์เฟรมเพื่อดูการเปลี่ยนเปลงได้

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass