แบบฝึกหัด 2.1.3 ซิมโบลปุ่ม Botton

ขั้นที่ 1. คลิกที่เมนู Insert > New Symbol (หรือกดปุ่ม Ctrl+F8 ที่แป้นพิมพ์ก็ได้)

4101 symbol

ขั้นที่ 2. เลือกชนิดของซิมโบลเป็น  ฺButton ตั้งขื่อ stop คลิกปุ่ม OK
exam43Botton
จะได้ซิมโบลอยู่ในไลบรารี่่ ดังรูป
exam43Botton02

ขั้นที่ 3  วาดรูปสี่เหลี่ยมลงบนเฟรม Up (เมื่อปกติ) ดังรูป
exam43Botton03
ขั้นที่ 5  คลิกที่เฟรม  Over (เมื่อวางเมาส์บนปุ่ม) กดปุ่ม F6 เพื่อแทรกคีย์เฟรม แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียว
exam43Botton04

ขั้นที่ ุ6  คลิกที่เฟรม  Down(เมื่อคลิกเม้าส์) กดปุ่ม F6 เพื่อแทรกคีย์เฟรม แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
exam43Botton05

ขั้นที่ ุ7  คลิกที่เฟรม  Hit (ขอบเขตของปุ่ม) กดปุ่ม F6 เพื่อแทรกคีย์เฟรม ไม่ต้องเปลี่ยนสีก็ได้
exam43Botton06
ขั้นที่ 8 คลิกปุ่มเพิ่มเลเยอร์ insertLayer
ขั้นที่ 8 คลิกกลับไปที่ Scene 1
exam43Botton09
ขั้นที่ 9 ดึงซิมโบลจาก Libraly มาวางบนฉาก
exam43Botton10
ขั้นที่ 10 ลองกดปุ่ม Ctrl+Enter ลองนำเมาส์ไปวางบนปุ่ม คลิก ปล่อย แล้วลองสังเกตุสีที่เปลี่ยนไปของปุ่ม
คลิกดูตัวอย่าง Exam43Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass