แบบฝึกหัด 1.1 ตัดต่อเสียง

คำสั่ง ให้นักเรียนฝึกตัดต่อเสียงตามขั้นตอนด้านล่าง
1. คลิกดาวน์โหลดเสียงตามลิงค์นี้  ดาวน์โหลดเพลง
2. เปิดโปรแกรม Adobe Audition1.5
Audition01
3. คลิกที่ปุ่ม Edit wave form view
Audition02

4. คลิกที่ File > Open เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการจะนำมาตัดต่อ
Audition03
5. เลือกหาไฟล์ที่ต้องการตัด
6.ทำการลากเมาส์คลุมเลือกไม่ต้องการแล้วลบออก ( ณ ที่นี้เราต้องการแค่เสียงดนตรีช่วงเริ่มต้นเพลง)
7. คลิกที่ File > Save As  โดยตั้งชื่อใหม่เพื่อทำการบันทึกไฟล์ไม่ให้ทับไฟล์เดิม

เทคนิคการตัดต่อเพิ่มเติม
– เราสามารถลากเมาส์คลุมเสียงในส่วนที่ต้องการแล้ว Copy แล้วนำไป Paste ลงต่อจากเสียงที่เราต้องการได้

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass