แบบฝึกหัด 1.2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Flash

ข้อ 1 จงปฏิบัติสร้างชิ้นงานและบันทึกไฟล์งาน
 คำอธิบาย
1. หลังจากที่ครูสาธิตการสร้างไฟล์งานใหม่พร้อมการบันทึกแฟ้ม
2. นักเรียนใช้แปรงวาดภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วทำการบันทึกแฟ้มให้ได้มากที่สุด (อย่างน้อย 5ไฟล์)
3. ทำการ Test Movie ทุกไฟล์ โดยกดปุ่ม Ctrl+Enter

save
——————————————

ข้อ 2  จากสัญลักษณ์จงบอกชนิดของไฟล์ที่สร้างจาก Flash
คำอธิบาย ครูสุ่มถามนักเรียนเป็นรายคน หรือให้เขียนคำตอบลงสมุด

.gif          .jpg        .fla          .swf       .mp3      .mov

type
———————————

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass