3.1.2 เฟรม

ประเภทของเฟรม

doc04 timeline01
คีย์เฟรมเปล่า
เฟรมที่ 1 – 10 – 15 เป็นคีย์เฟรมเปล่า ไม่มีวัตถุ
keyfram
คีย์เฟรม คีย์เฟรมที่มีการใส่วัตถุไว้
Motion
Motion tween แสดงด้วยจุดดำที่คีย์ เฟรม
ส่วนเฟรมระหว่างนั้นจะแสดง ลูกศรสีดำบน
พื้นสีม่วง
tweening
Shape tween แสดงด้วยจุดดำที่คีย์ เฟรม
ส่วนเฟรมระหว่างนั้นจะแสดง ลูกศรสีดำ
บนพื้นสีเขียว
non
เส้นปะ แสดงถึงภาพเคลื่อนไหวที่ไม่สมบูรณ์
onekey
คีย์เฟรมเดี่ยว แสดงด้วยจุดสีดำ เฟรมสีเทา
อ่อนหลังจากคีย์เฟรมประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่
เปลี่ยนแปลง กรอบสี่เหลี่ยมใสแสดงตำแหน่ง
สุดท้ายของ เฟรม
action
ตัวอักษร a ขนาดเล็ก แสดงถึงเฟรมที่มีการ
กำหนดแอ็คชั่นไว้ในพาแนล Action
label
เครื่องหมายธงสีแดง แสดงถึงเฟรมที่มีการ
ตั้งชื่อ หรือเครื่องหมาย // สีเขียวแสดงว่ามีการ
ใส่คอมเมนต์ไว้
anchor
เครื่องหมายสมอสีทอง แสดงถึงเฟรมที่มี
named anchor

เฟรมการจัดการเฟรม  

  • ก่อนที่เราจะทำสิ่งใด ๆ ให้กับ Frame เราจะต้องเลือกเฟรมนั้น ๆ เสียก่อนโดยให้เราทำการคลิก Frame นั้น ๆ ได้เลย
  • ถ้าหากเราต้องการเลือกหลาย ๆ เฟรมพร้อมกันสามารถลากเมาส์คลุมได้เลย
    doc04 timeline14
    การลากเมาส์เลือกหลาย ๆ Frame พร้อมกัน

การเพิ่มเฟรมแบบต่างๆ
แทรกคีย์เฟรม (F6)
Insert Keyframe เป็นการเพิ่มคีย์เฟรม (คีย์ลัด F6) หรือคลิกขวา เลือกคำสั่ง Insert Keyframe
insertkey
จะได้
insertkey2

Insert Frame เพิ่มเฟรม (คีย์ลัด F5) หรือคลิกขวา เลือกคำสั่ง Insert frame

doc04 timeline02
จะได้
doc04 timeline03

ลบเฟรม (Romove)
วิธีทำ
1.  ลากมเาส์คลุมเฟรมที่ต้องการลบ
2. คลิกขวา Remove Frame ดังตัวอย่าง
doc04 timeline04

ย้ายคีย์เฟรม
วิธีทำ
1. คลิก 1 ครั้งที่คีย์เฟรมที่ต้องการจะย้าย (แล้วปล่อยเมาส์ก่อนนะ)
doc04 timeline05
2. แดรกส์(คลิกค้างแล้วลากเมาส์)คีย์เฟรมไปยังจุดที่ต้องการ
doc04 timeline06

 

การเคลื่อนย้ายตำแหน่งเฟรม

การย้ายคีย์เฟรมหรือเฟรมระหว่างกลางไปยัง ส่วนอื่นของมูฟวี่บนไทม์ไลน์ ทำได้โดย
1. ลากเมาส์เลือกเฟรมที่ต้องการ ย้าย
doc04 timeline08

2. ใช้เมาส์คลิกลากเฟรมดังกล่าวไปยังตำแหน่งที่ต้องการซึ่งอาจอยู่ในเลเยอร์เดียวกัน
หรือคนละเลเยอร์ก็ได้

doc04 timeline09

ถ้าหากตำแหน่งปลายทางมีเฟรม อยู่แล้ว มันจะถูกทับไป นอกจากนี้หากมีการกดคีย์ Alt ค้างไว้ระหว่างที่คลิกลาก ก็ จะกลายเป็นการ ก๊อปปี้เฟรมแทนการย้าย

การ Copy Frame และ Keyframe 

เราสามารถทำการ Copy Frame/Keyframe ได้โดย
1.  คลิกเพื่อเลือกตำแหน่งของ Frame/Keyframe ที่เราต้องการ Copy
doc04 timeline10
2. ทำการคลิกขวาจากนั้นเลือก Copy Frame
doc04 timeline11
3. จากนั้นให้เราทำการเลือกบริเวณเฟรมที่เราจะวางและทำการ คลิกขวาและเลือกคำสั่ง Paste Frame

doc04 timeline12

จะได้ดังรูป

doc04 timeline13

 

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass