แบบฝึกหัด 3.3 เทคนิคกระจายเลเยอร์

เทคนิคกระจายเลเยอร์

ในบางครั้งเราอาจต้องการกระจายวัตถุที่อยู่ในเลเยอร์เดียวกัน ให้อยู่ในแต่ละเลเยอร์แยกจากกัน เพื่อจะได้ตกแต่งและนำไปสร้างงานเอนิเมชั้นที่แตกต่างกันได้
 มีขั้นตอนดังนี้
1. นำซิมบอลจากไลบรารี่มาจัดวางให้เป็นภาพที่สวยงาม อยู่บน Scene1
2. ใช้ Selection Tool (เมาส์ดำ) คลิกลากเมาส์คลุมวัตถุที่ต้องการกระจายทั้งหมด
examlayer01

2. คลิกที่เมนู 1.Modify > 2.Timeline > 3.Distribute to layer
examlayer02

3. วัตถุจะถูกกระจายลงแต่ละเลเยอร์ พร้อมตั้งชื่อเลเยอร์ให้โดยอัตโนมัติ
examlayer03
4. จากนั้นสร้างโฟลเดอร์เก็บเลเยอร์ให้เป็นหมวดหมู่ตามสมควร

หมายเหตุ
1. วัตถุที่กระจายจะต้องเป็นซิมบอล
2. บางครั้งอาจมีเลเยอร์แยกออกมาหลายเลเยอร์ ให้ใช้ โฟลเดอร์เลเยอร์ (Folder Layer) เข้ามาจัดให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน
3. ถ้าลากคลุมวัตถุไม่ วัตถุที่ไม่ถูกเลือกจะอยู่ที่เลเยอร์เดิม

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass