2.2 ไลบรารี่

การจัดการซิมโบลในไลบรารี่

  • Library คือ แหล่งที่ใช้เก็บรวบรวม Symbol ประเภทต่างๆ รวมทั้งที่เป็นไฟล์ import เข้ามาใข้ในโปรแกรม  Flash  เช่น Vedio Clips,Sound Clips , Bitmap , ภาพเวกเตอร์ต่างๆ
    1. คลิกที่ Menubar เลือกที่ Window > Library ( Ctrl + L ) หรือกดปุ่ม F11
doc05 symbol01
ผลที่ได้จากการเลือก Library จะเป็นตัวเก็บหรือห้องเก็บ Symbol ต่างๆที่จะนำมาสร้างภาพเคลื่อนไหวต่างๆ
doc05 symbol03
คำอธิบายรูปภาพ
1. ชื่อ Library ที่นำมาใช้งาน
2. พื้นที่แสดงรูปแบบของ Symbol ที่สร้างไว้ให้งาน
3. ชื่อ Symbol ที่เราสร้างเพื่อนำมาใช้งานควรเป็นชื่อที่จำง่าย
4. ชนิดของ Symbol ที่นำมาใช้งาน
  • Movie clip เป็น Symbolที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว
  • Button คืออ็อบเจ็กต์ที่สร้างจากภาพกราฟฟิกทั่วไป เพื่อนำมาใช้งานเป็นปุ่มๆต่างๆ
  • Graphic สำหรับสร้างรูปภาพ และสร้างเป็นส่วนประกอบของภาพเคลื่อนไหว

5. ปุ่มที่สร้าง New Symbol
6. ปุ่มที่สร้าง New Folder ใหม่เพื่อเก็บ Symbol
7. ปุ่มลบซิมบอล คลิกที่ชื่อซิมบอลไม่ต้องการและคลิกที่ปุ่มนี้ได้เลย

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass