2.3 การแก้ไขซิมบอล

หากเราต้องการแก้ไขซิมบอล เช่น เปลี่ยนสี รูปร่าง ของซิมโบล (จะมีผลกับทุกอินสแตนซ์ที่เอาซิมบอลนั้นไปใช้) สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
1. แก้ไขในไลบรารี่  (หากยังไม่ได้นำมาใช้บนสเตจ)
2. แก้ไขบนสเตจ  (ถ้านำมาใช้บนสเตจแล้ว)
1. แก้ไขในไลบรารี่
1. คลิกขวาที่ชื่อซิมโบลนั้นๆ
2. เลือกคำสั่ง Edit
หน้าจอนี้ไม่ใช่หน้าจอสเตจปกติ  แต่เป็นสเตจย่อยสำหรับแก้ไขซิมบอลนี้เท่านั้น เราสามารถใช้เครื่องมือวาดภาพ ปรับแต่งรูปทรง เปลี่ยนสี หรือจะนำอินสแตนซ์ของซิมบอลอื่นมาใช้ซ้อนอีกก็ได้

2. แก้ไขบนสเตจ
การแก้ไขซิมบอลจากหน้าสเตจปกติ ทำได้โดยการดับเบิลคลิกที่อินสแตนซ์บนเสตจ จะเป็นการเปลี่ยนโหมดเข้าสู่หน้าแก้ไขซิมบอลของอินสแตนซ์ตัวนั้นทันที สังเกตุว่า วัตถุอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวที่เราแก้ไขจะมีสีจางๆ และจะมีชื่อซิมบอลประกฏอยู่บนแถบหัว เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกกับไปที่ Scene1  หรือดับเบิลคลิกบริเวณที่ว่างที่ไม่มีวัตถุ ก็จะกลับเข้าสู่หน้าจอปกติ

การนำซิมบอลจากไฟล์อื่นมาใช้
หากเราต้องการนำซิมบอลที่เคยสร้างไว้จากไฟล์ชิ้นงานอื่น  มาใช้ในไฟล์งานที่กำลังสร้าง จะได้ไม่เสียเวลาสร้างใหม่มีวิธีทำได้ 2 วิธี แต่ในที่นี้ขอนำเสนอแค่วิธีเดียว คือ การเปิดจากไฟล์แล้วเรียกดูไลบรารี่  มีขั้นตอนดังนี้
1. เปิดไฟล์งานที่ต้องการเรียกใช้ซิมบอล
2. คลิกเลือกไลบรารี่ของไฟล์งานนั้นๆ
3. คลิกลากซิมบอลนั้นๆออกมาวางที่สเตจ
4. จะได้ซิมบอลมาอยู่ในไลบรารี่ของไฟล์ที่กำลังสร้าง

ข้อควรระวัง  
กรณีที่ชื่อซิมบอลซ้ำกันกับไฟล์ชิ้นงานปัจจุบัน โปรแกรม Flash จะถามว่าต้องการจัดเก็บซิมบอลตัวใหม่แทนที่ตัวเดิมที่มีอยู่แล้วหรือไม่ (ทางที่ดีควรเปลี่ยนชื่อซิมบอลตัวใดตัวหนึ่งก่อนที่จะดึงมาไว้ด้วยกัน เพื่อไม่ทำให้งานเสียหาย)

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass