2.4 การใช้อินสแตนซ์

หลังจากที่เราสร้างซิมบอลเก็บไว้ในพาเนลไลบรารี่แล้ว ต่อไปจะเป็นการนำออกมาใช้งานบนสเตจ ซึ่งจริงๆแล้วซิมบอลยังอยู่ในไลบรารี่แต่สิ่งที่เอามาใช้เป้นเพียงสำเนา เราเรียกสำเนานี้ว่าอินสแตนซ์  โดยเราจะดึงเอาซิมบอลนี้ออกมาใช้เป็นอินสแตนซ์กี่ครั้งก็ได้

รูปปปปปปปปป

เราปรับแต่งอินสแตนซ์ได้อย่างไรบ้าง
         การปรับแต่งอินสแตนซ์ไม่มีผลกับซิมบอลแต่อย่างใด เป็นเพียงการปรับคุณสมบัติเฉพาะตัวของอินสแตนซ์เท่านั้น ดังตัวอย่างเราได้ปรับแต่งอินสแตนซ์ยนสเตจที่มาจากซิมบอลดัวเดียวกันหลายหลายรูปแบบ

รูปปปปปปปปป

ในการปรับแต่งอินสแตนซ์เราจะไม่ใช้เครื่องมือปรับแต่งรูปทรงอื่นกับอินสแตนซ์ แต่จะใช้เครื่องมือ ดังนี้
1.  Free transform Tool ในการปรับแต่งอินสแตนซ์

  •       ปรับขนาดของอินสแตนซ์
  •       เลื่อนตำแหน่งจุดหมุนของอินสแตนซ์
  •       หมุนหรือบิดอินสแตนซ์

2. เมื่อคลิกที่อินสแตนซ์ ก็สามารถทำการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆของอินสแตนซ์  ใน Property Inspector ได้ดังนี้
2.1  ความกว้างความสูง (Size)
2.2  สีของอินสแตนซ์ (Color Effect)
2.2.1 ปรับความมืด ความสว่าง
2.2.1 ปรับโทนสีโดยการผสมสีใหม่
2.2.1 ปรับความโปร่งใส

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass