แบบฝึกหัด 3.4 ย้ายคีย์เฟรม

คำสั่ง ให้นักเรียนฝึกสร้างย้าย แทรก Frame – Keyframe บน Timeline ตามตัวอย่าง

ขั้นที่ 1 ให้นักเรียนทำงานต่อจากไฟล์แบบฝึกหัด 3.1.3 การกระจายเลเยอร์
examlayer03

ขั้นที่ 2 คลิกลากในคีย์เฟรมที่ 1 ตั้งแต่เลเยอร์ดินขึ้นไปจนถึงเลเยอร์ต้นไม้
313frame01

ขั้นที่ 3 คลิกลากเมาส์เพื่อเลื่อนคีย์ไปยังเฟรมที่ 10 ของทุกเลเยอร์
313frame02

ขั้นที่ 2 คลิกลากในคีย์เฟรมที่ 1 ตั้งแต่เลเยอร์วัวขึ้นไปจนถึงเลเยอร์ต้นไม้
ขั้นที่ 3 คลิกลากเมาส์เพื่อเลื่อนคีย์ไปยังเฟรมที่ 20 ของทุกเลเยอร์
313frame03

ขั้นที่ 4 ทำต่อไปเรื่อยๆ จนได้ดังรูปด้านล่าง
313frame04

ขั้นที่ 6 คลิกขวาในเฟรมที่ 100 ของทุกเลเยอร์ > เลือกคำสั่ง Insert Frame ดังรูป
313frame05

ลองกด Enter หรือ Ctrl+Enter ดูจะได้ดังตัวอย่าง
313

นักเรียนสามารถลองขยับเปลี่ยนชั้นลองเลเยอร์ขึ้นลง หรือ ย้ายคีย์เฟรมเพื่อดูการเปลี่ยนเปลงได้

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass