4.1.2 ภาพเคลื่อนไหวทวีน Motion Tweening

   การสร้างแอนิเมชั่นแบบทวีน (Motion Tween) เป็นวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหววิธีหลักใน Flash ซึ่งต่างจากการสร้างแอนิเมชันแบบเฟรมต่อเฟรมที่ผ่านมา ตรงที่เราไม่ต้องกำหนดการเคลื่อนไหวทุกคีย์เฟรม แต่ต้องระบุอย่างน้อย 2 คีย์เฟรม(เฟรมเริ่มต้นและสิ้นสุดการเคลื่อนไหว)เพื่อให้โปรแกรม แฟลชคำนวณและสร้างแฟรมแทรกระหว่างคีย์เฟรมเหล่านั้นอัตโนมัติ
                 ข้อควรจำ วัตถุที่นำมาสร้างควรเป็นซิมโบล เพราะหากเป็นจะเป็นวัตถุประเภทอื่นใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่วาดขึ้นเอง ข้อความซิมโบล หรือวัตถุที่ถูกรวมกลุ่ม สร้างเป็นซิมโบลชื่อ Tween 1 Tween 2 ขึ้นมาอัตโนมัติ หากทำเรื่อยๆไปซิมโบลจะมากขึ้นๆ จนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
doc06-animate03
ตัวอย่าง
doc06 motion

 

คำสั่งที่ใช้ในการทำงาน
1. Insert Keyframe หรือ กดปุ่ม F6
1.1 คลิกขวาที่เฟรมีที่ต้องการ
1.2 คลิกคำสั่ง Insert KeyFrames

2. คำสั่ง Creat Motion Tween
2.1 คลิกขวาที่เฟรมระหว่างเฟรมเริ่มต้นและเฟรมสิ้นสุด
2.2 เลือกคำสัง Motion Tween

3. Remove Frame
3.1 ลากเมาส์คลุมเฟรมที่ต้องการลบเฟรมและคีย์เฟรมที่ผิด
3.2 คลิกขวา> Remove Frames

 

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass