2.1 ดินสอ-วาดรถเต่า

ฝึกวาดภาพโดยใช้ดินสอ

ขั้นที่ 1 เลือกเครื่องมือดินสอ
exam21pencil02

ขั้นที่ 2 ปรับเลือกสีเส้น และเส้นแบบ Smooth
exam21pencil01

ขั้นที่ 3 เลือกปรับขนาดของสีเส้น
exam21pencil03

ขั้นที่ 4 เริ่มวาดรถกันเลย
exam21pencil04
ถ้าเราเลือกแบบ Smooth เส้นจะปรับโค้งให้อัตโนมัติ
ขั้นที่ 6 เทสีใส่รถให้สวยงาม
ขั้นที่ 7 วาดล้อใส่ให้สวยงาม
exam21pencil05
จะได้ดังรูป
exam21pencil06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass