3.1.1.3 ซิมโบลกราฟฟิก-หลายชั้น

ให้นักเรียนฝึกวาดซิมโบลกราฟฟิก-หลายชั้นตามตัวอย่าง
1. สร้างซิมโบล 2 ล้อ-ตัวรถ  ชิ้นตามขั้นตอนการสร้างซิมโบล

exam43 garph01

2. นำซิมโบล 2 ชิ้นมาประกอบเป้นรถ ปรับขนาดให้เหมาะสมสวยงาม
3. ลากเมาส์คลุมชิ้นส่วนทั้งหมดที่เป็นรถ

exam43 garph02

4. คลิกเมนู Modify > Convert to Symbol… หรือกดปุ่ม F8 ที่แป้นพิมพ์

5. เลือกชนิดของซิมโบล > ตั้งชื่อวงกลม > คลิก OK

exam43 garph03

5.จะได้ซิมโบลไปอยู่ในไลบรารี่ ดังรูป

exam43 garph04

หากไม่มีหน้าต่างไลบรารี่ให้กดปุ่ม F11 ที่แป้นพิมพ์ หรือคลิกที่เมนู Window > Library

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass