3.1.2.2 ซิมโบลมูวี่คลิป-ตากระพริบ

ขั้นที่ 1 เลือกเครื่องมือ tool-cycle
ขั้นที่ 2 เลือกสีเส้นสีดำ เลือกสีพื้นสีขาว ขนาดเส้น 2
exam51FBF-Eye

ขั้นที่ 3 วาดวงรีแนวตั้งตามแบบ แล้วลากเมาส์คลุมหรือดับเบิ้ลคลิกเพื่อเลือกวัตถุวงรี
exam51FBF-Eye02
ขั้นที่ 4 กดปุ่ม F8 แป้นพิมพ์ หรือคลิกเมนู Modify > Convert to Symbol…  เพื่อแปลงวัตถุให้เป็นซิมโบล
ขั้นที่ 5 เลือกชนิดของซิมโบลเป็น Movie Clip ตั้งชื่อตาขาว แล้วคลิก OK
exam51FBF-Eye03
จะได้ซิมโบลอยู่ในไลบรารี่ดังรูป
exam51FBF-Eye04

ขั้นตอนที่ 6 ใช้วงกลมวาดตาดำ เลือกแบบไม่มีสีเส้นขอบ สีพื้นสีดำ ดังตัวอย่าง
exam51FBF-Eye05

ขั้นที่ 7  วาด ลูกตาดำแล้ว กดF8 เพื่อแปลงเป็นซิมโบล พร้อมตั้งค่าตามตัวอย่าง
exam51FBF-Eye06

จะได้ซิมโบล 2 ชิ้นอยู่ใน Library ดังรูป
exam51FBF-Eye07
ขั้นที่ 8 นำตาขาวและตาดำมาประกอบเป็นลูกตา
ขั้นที่ 9 ลากเมาส์คลุมลูกตาทั้ง 2
exam51FBF-Eye08
ขั้นที่ 10  กดปุ่ม F8 แปลงให้เป็นซิมโบล ลูกตา
exam51FBF-Eye09
ขั้นที่ 11 ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแก้ไขซิมโบลลูกตา
exam51FBF-Eye10
ขั้นที่ 12 กดปุ่ม F6 ที่เฟรมที่ 10 หรือคลิกขวา Insert Keyframe
exam51FBF-Eye11

ขั้นที่ 13 ขยับลูกตาดำ ชิดขอบไปทางซ้าย
exam51FBF-Eye12
ขั้นที่ 14  กดปุ่ม F5 ที่เฟรมที่ 13 หรือคลิกขวา Insert Frame  จะได้ดังรูป
exam51FBF-Eye13
เสร็จแล้วคลิกกลับไปที่ Scene 1 ได้ ซิมโบลทั้งหมด 3 ชิ้นอยู่ใน Library
exam51FBF-Eye14

ขั้นที่ 15 วาดซิมโบลหน้า
3124eye

ขั้นที่ 16 ลองดึงลูกตาดำออกมาใช้งาน โดยนำมาวางประกอบกับหน้า แล้วลองกดปุ่ม Ctrl+Enter ดู จะได้ดังตัวอย่าง
3122eye

ลองทำดูนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass