3.1.2.1 ซิมโบลมูวี่คลิป-เปลวเทียน

1. คลิกเมนู Insert > New Symbol..
exam52 movie05

2.   เลือกชนิดของซิมโบล Movie clip > ตั้งชื่อเทียน > คลิก OK
exam52 movie06

3. จะได้ตามนี้
exam52 movie07

4. ก่อนเริ่มวาดรูปปรับมุมมองเป็น 400% เพราะเป้นการวาดภาพที่มีขนาดเล็ก แล้ววาดต้นเทียนและเปลวเที่ยนตามตัวอย่าง
312Moviclip01

5. แทรกคีย์เฟรมในเฟรมที่ 3 โดย คลิกขวา Insert Keyframe ดังตัวอย่าง
312Moviclip02

6. ใช้ Free Tranform ปรับเฉพาะขนาดของไส้เทียนในเฟรมที่ 3 ให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย

312Moviclip03

7. คลิกขวา > Insert Keyframe ในเฟรมที่ 5 แล้วปรับไส้เทียนอีกครั้งหนึ่งจะได้ตามตัวอย่าง
312Moviclip04

 

8. เมื่อวาดเสร็จทั้ง 3 เฟรมแล้วก็คลิกกลับไปที่ Scene
exam52 movie08

9. ลองดึงซิมโบลจากไลบรารี่ออกมาวางที่ Scene1

312Moviclip05
สังเกตุว่าไส้เทียนจะแตกต่างกันใน 3 เฟรม เมื่อลองกดปุ่ม Ctrl+Enter ดูจะเกิดภาพเคลื่อนไหวดังรูป
3121tean 
เพิ่มเติม อาจวาดซิมโบลขนมเค้ก แล้วดึงเทียนมาวางประกอบได้
321cake

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass