แบบฝึกหัด 6.1 นำเข้าและจัดการเสียง

คำสั่ง
1. ให้นักเรียนเปิดไฟล์ แบบฝึก Scene ทีสร้างไว้เมื่อครั้งที่แล้ว
2. ทำการแทรกเสียงใส่ให้เหมาะสม
โหลดเสียงที่นี่ https://www.dropbox.com/sh/q621ieonpsy8d5k/8hAU1436zC?m

โหลดไฟล์ Scene และเสียงไฟล์ซิฟ Exam71Sound

คลิกชมตัวอย่างงานที่เสร็จแล้ว
test Sound

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass