1.3.1 วงกลม-ดอกไม้1

มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1. เลือกเครื่องมือวงกลม

2. เลือกไม่เอาสีเส้น

3. เลือกสีดอกไม้

 

 

 

 

11flower
4. วาดตามตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 12flower
 5. ใช้ลูกศรสีดำ 11selection(selection tool ) ปรับแต่งกลีบดอกไม้ให้สวยงาม 

 

 

 

 13flower
6. วาดวงกลมเป้นเกสรจะได้ดอกไม้ที่สวยงามดังรูป  14flower

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass