1.3.1 สี่เหลี่ยม-วาดรถยนต์

 มาเริ่มต้นวาดกันเลย

1. ใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมลากวาดรูปดังตัวอย่าง เลือกสีพื้น ไม่มีสีเส้น


2. คลิกเมาส์เลือกเครื่องมือลูกศรดำ (Selection Tool ) ปรับดึงให้มีรูปร่างคล้ายๆรถที่ต้องการ

3. ใช้เครื่องมือวงกลม วาดด้านนอกตัวรถ

4. ใช้ลูกศรสีดำลากวงกลมสีดำมาวางทับสีของตัวรถ

5. คลิกเมาส์ด้านนอกตัวรถ 1 ครั้ง (แล้ววงกลมดำกับสีรถจะติดเป็นเนื้อเดียวกัน)

6. ใช้ลูกศรดำลากวงกลมออกมาจากตัวรถ(จะได้ซุ้มล้อดังรูป)

7. ปรับย่อขนาดวงกลมดำให้เล็กลงเพื่อทำเป้นล้อ

8. วาดวงกลมเล็กๆขึ้นมาอีก 1 วง เพื่อทำเป็นกะทะล้อ หรือจะ  Copy  … Past วงกลมดำก็ได้

9.ลากวงกลมเล็กไปวางทับวงกลมดำ (จะได้ล้อกับกะทะ) แล้วนำล้อกับกะทะไปวางใส่ซุ้มล้อ
10. คลิกขาว Copy  ล้อ เพื่อไปวางอีกล้อหนึ่ง

วาดกระจกรถใส่และตกแก่งให้สวยงาม โดยใช้เทคนิดตัด ดึง แบบนี้ดูนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass