1.2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Flash

ก่อนอื่นเราต้องรูปจักชนิดของไฟล์ Flash ไฟล์ชิ้นงานของ Flash ไฟล์ที่เกิดจากโปรแกรม Flash จะมีด้วยกันอยู่ 2 ชนิดคือ

1. ไฟล์ Flash (.fla)

เป็นไฟล์หลักที่ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรม Flash และต้องเปิดใช้หรือแก้ไขด้วยโปรแกรม Flash เท่านั้น ไม่สามารถเปิดในโปรแกรมอื่นหรือเว็บบราวเซอร์ได้

2. ไฟล์ Flash movie (.swf)
test2
เป็นไฟล์ Flash (.fla) ที่ถูกบีบอัดเพื่อนำไปใช้แสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ ซึ่งสามารถดูผลในโปรแกรมอื่นได้ แต่ไฟล์ชนิดนี้จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขในโปรแกรม Flash ได้อีก

การบันทึก File ใหม่

 1. เลือกคำสั่ง File แล้วเลือก Save
 2. เลือก Folder ที่ต้องการจัดเก็บ
 3. ตั้งชื่อไฟล์ในช่อง File Name
 4. เลือกรูปแบบหรือสกุลของไฟล์ในช่อง Save as type นามสกุลที่ใช้คือ .swf และ .fla
 5. คลิกปุ่ม Save


การปิด File

 1. เลือกคำสั่ง File แล้วเลือก Close หรือ คลิกปุ่มกากบาทที่มุมขวาบนของวินโดว์รูปภาพ หรือกดคีย์ Ctrl+W
 2. หากไฟล์ที่เปิดอยู่นั้นมีการแก้ไขให้คลิก Yes เพื่อบันทึก หรือคลิก No ถ้าไม่ต้องการบันทึก

การเปิด File ที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใช้งาน

 1. เลือกคำสั่ง File แล้วเลือก Open
 2. เลือก Folder ที่เก็บไฟล์จากช่อง Look in
 3. คลิกเลือกชื่อไฟล์จากรายการหรือป้อนชื่อลงใน File name
 4. เลือกประเภทไฟล์ในช่อง Files of type นามสกุล .swf หรือ .fla
 5. คลิกปุ่ม Open

2. คุณสมบัติของเอกสาร

 1. การเริ่มใช้งาน Macromedia Flash mx โดยการกำหนดขนาดพื้นที่ทำงานในโปรแกรม
 2. หลังจากเปิด Macromedia Flash mx แล้วให้คลิกที่ Modify > Document หรือกดปุ่ม Ctrl+J
  doc02 properties
 3. จะเกิดกรอบ Document properties ดังรูปภาพ

doc021 properties

 • อธิบายกรอบ Document properties

  1. Dimensions คือการกำหนดขนาดพื้นที่ของการสร้าง งานที่ต้องการ
   • Width คือ การกำหนดขนาดความกว้างของพื้นที่การใช้งาน
   • Height คือ การกำหนดขนาดความสูงของพื้นที่การใช้งาน
    จอภาพปกติอัตราส่วน 3:4 เช่น 300:400 , 600:800, 768:1024
  2. Match คือการกำหนดเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของงานให้สอดคล้องของงานที่จัดทำ
   • Printer กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับ printer
   • Contents กาหนดเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่นอก Stage
   • Default กำหนดเพื่อให้เป็นค่ามาตรฐาน
  3. Background Color คือการกำหนดสีพื้นของ Stage  ปกติเป็นสีขาว
  4. Frame Rate คืออัตราความเร็วของการแสดงของ Movie มีหน่วยเป็นเฟรมต่อนาที ( fps) โดยทั่วไปโปรแกรมจะกำหนดมาตรฐานคือ 12 เฟรมต่อนาที ในที่นี้ให้ตั้งเป็น 25  เฟรมต่อนาที
  5. Ruler Unit คือ หน่วยที่ใช้ในการกำหนดขนาดพื้นที่ทำงานได้แก่ Pixel ,Percent,Centimeters,Millimeters,Point,Inches
  6. Make default คือ กำหนดค่าที่ตั้งเป้นค่ามาตรฐาน
 • คลิก OK

3. เครื่องมือช่วยกะระยะการวางวัตถุ Ruler, Grid, Guides ใน Flash

Ruler, Grid, Guidesเครื่องมือช่วยกำหนดขอบเขต และวางตำแหน่งการสร้างกราฟิกบน Stage โดย

 • Ruler แถบไม้บรรทัดจะปรากฏที่ขอบด้านซ้าย และด้านบนของ Stage สามารถเปิด/ปิดได้จากคำสั่ง View, Rulers
 • Grid มีลักษณะเป็นตารางตาหมากรุก ที่แบ่งเป็นช่องเล็ก ช่วยในการกำหนดตำแหน่งในการสร้าง ย่อ/ขยาย หรือเคลื่อนย้ายวัตถุบน Stage สามารถเปิด/ปิดได้จากคำสั่ง View, Grids, Show Grids

วิธีปรับตั้งค่า Grid ให้คลิกที่  View > Grid > Edit Grid

doc022 properties

จะได้ดังรูป
doc023 properties
โดยปกติขนาดของช่องตารางจะมีค่าเท่ากับ 18 × 18 pixels ซึ่งปรับแต่งได้จากคำสั่ง View,Grids, Edit Grid…

 

Guide มีลักษณะเป็นเส้นตรงที่ผู้ใช้สามารถกำหนดตำแหน่ง เพื่อช่วยในการกะระยะต่างๆช่วยในการวาดภาพ เคลื่อนย้ายตำแหน่งลักษณะเดียวกับกริด แต่มีความอิสระมากกว่า โดยการทำงานจะต้องอยู่ในสภาวะการเปิดใช้งาน Ruler ก่อนเสมอ จากนั้นนำเมาส์ไปชี้ในแถบไม้บรรทัด(ด้านใดก็ได้) กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ เมื่อลากเมาส์จะปรากฏเส้นตรงสีเขียววาง ณ ตำแหน่งที่ปล่อยเมาส์การปรับย้ายตำแหน่งเส้นไกด์

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับแถบไม้บรรทัด, Grids และไกด์ คือคำสั่ง Snap to… ซึ่งมีหลายคำสั่งเช่น

 • Snap to Grids ช่วยให้การวาด/สร้างวัตถุ, การย่อขยาย หรือย้ายตำแหน่งอิเส้นกริดที่กำหนดไว้
 • Snap to Guides ช่วยให้การวาด/สร้างวัตถุ, การย่อขยาย หรือย้ายตำแหน่งอิงเส้นไกด์ที่กำหนดไว้
 • Snap to Objects ช่วยให้การวาด/สร้างวัตถุ, การย่อขยาย หรือย้ายตำแหน่งอิงจุดกึ่งกลาง (Center Point) ของวัตถุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass