แบบฝึกหัด 1.3.1 เส้นตรง-วงกลม-สี่เหลี่ยม

 

คลิกเลือกรูปที่ต้องการวาด

home
วาดบ้าน
ระดับความยาก
5 /10 คะแนน
flower
วาดดอกไม้ 1
 space5px ระดับความยาก
6 /10 คะแนน
kk-finish
วาดดอกไม้ 2
ระดับความยาก
7-8 /10 คะแนน
landrover
วาดรถยนต์
 space5px  ระดับความยาก
9-10 /10 คะแนน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass