แบบฝึกหัด 1.3.2 ดินสอ-แปรงและข้อความ

ให้นักเรียนเลือกฝึกตามแบบฝึกหัดทีล่ะอย่างจนครบทั้งหมด

เต่าดินสอ เต่าแปรง
เต่าพิมพ์ข้อความ

ไม่ยากใช่ไหมครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass