แบบฝึกหัด 3.1 วาดตามแบบ-ล็อกเลเยอร์

คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกที่รูปภาพเพื่อฝึกวาดตามแบบ

 drawingBoy  drawingPlane

 

ไม่ยากเลยใช่ไหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass