แบบฝึกหัด 2.1.2 ซิมโบลมูวี่คลิป

คำสั่ง ให้นักเรียนคลิกเลือกทำตามแบบฝึกซิมโบลมูวี่คลิป

 3121tean 3122eye
 3123bird  3124sun

ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass