แบบฝึกหัด 4.1.1 รถวิ่ง

การสร้างภาพเคลื่อนไหวเฟรมบายเฟรม Frame by Frame

1. ให้นักเรียนสร้างซิมโบล 4 ซิมโบลดังตัวอย่างหรือมากกว่า

2. สร้างเลเยอร์แล้วเปลี่ยนชื่อ ดังตัวอย่าง

3. ลากซิมโบลมาวางที่คีย์เฟรมของแต่ละเลเยอร์

4. ลากเมาส์เลือกเฟรมที่ 30 ของเลเยอร์ ภูเขา ถนน ต้นไม้ แล้วกด F5 เพื่อเพิ่มเฟรม

จะได้ดังรูป

ต่อไปจะเป็นการทำให้รถขยับ

5. คลิกที่เฟรมที่ 3 ของเลเยอร์รถ แล้วกด F6 เพื่อ Insert Keyframe

6. ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ในคีย์เฟรมที่ 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-30 เพื่อให้รถขยับ ขะได้ดังรูป

คลิกดูตัวอย่าง  6framebyframe

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass