3.1.1.1 ซิมโบลกราฟฟิก-วงกลม

ขั้นตอนการสร้างซิมโบลกราฟฟิก
1. วาดรูปที่ต้องการ(วงกลม)
Exam41 graph01

2. ใช้เมาส์คลิกเลือกที่วัตถุที่ต้องการให้เป็นซิมโบล (ลากเมาส์คลุมหรือคลิกก็ได้แล้วแต่กรณี)
Exam41 graph02

3. คลิกเมนู Modify > Convert to Symbol… หรือกดปุ่ม F8 ที่แป้นพิมพ์
Exam41 graph03

4. เลือกชนิดของซิมโบล > ตั้งชื่อวงกลม > คลิก OK
Exam41 graph04

5.จะได้ซิมโบลไปอยู่ในไลบรารี่ ดังรูป
Exam41 graph05
หากไม่มีหน้าต่างไลบรารี่ให้กดปุ่ม F11 ที่แป้นพิมพ์ หรือคลิกที่เมนู Window > Library

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass