1.3.1 เส้นตรง-วาดบ้าน

ขั้นที่ 1 เลือกเครื่องมือ เส้นตรง
exam11 line01

ขั้นที่ 2 ปรับขนาด เลือกสี แบบเส้น
exam11 line02

ขั้นที่ 3 เริ่มวาดโดยลากเส้นเป็นรูปทรงบ้าน (ลากทับกันได้)

exam11 line03
ขั้นที่ 5  เทสีใส่ให้สวยงาม

exam11 line04
ขั้นที่ 4 ใช้  11selectionคลิกลบเส้นที่ไม่ต้องการออก โดยกดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์
exam11 line05

จะได้บ้านที่สวยงามตามฝีมือของเรานะครับ
exam11 line06

เสร็จแล้ว Save ตั้งชื่อไฟล์ว่า 1.3.1 บ้าน

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass