2.2 แปรง-วาดรถเต่า

ฝึกวาดภาพโดยใช้แปรงวาดรถเต่า
ขั้นที่ 1 เลือกเครื่องมือแปรง
exam21brush01
ขั้นที่ 2 ปรับขนาดเลือกแบบหัวแปรง
exam22brush02

ขั้นที่ 3 เริ่มวาดกันเลย
exam22brush03
ขั้นที่ 4 ใช้ 11selection ปรับดึงให้เส้นสีติดกันเพื่อที่จะเทสีได้
ขั้นที่ 5 ใช้ถังสี  bucket เทสีให้สวยงาม
exam22brush04
ขั้นที่ 6 นำล้อไปวางประกอบรถให้สวยงาม
ขั้นที่ 7 ใช้แปรงวาดเงาให้สวยงาม
exam22brush05

ต้องฝึกต้องหัดวาดบ่อยๆนะครับ เดี๋ยวก็สวยขึ้นไปเรื่อยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass