แบบฝึกหัด 5.1 ซีน

แบบฝึกหัด 6.1 Scene ซีน

ให้นักเรียนวาดรูปภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล้วนำมานำเสนอเป็นฉากๆคล้ายกับ PowerPoint ดังนี้

– ฉากที่ 1   ให้ตั้งชื่อหัวข้อของชิ้นงาน
– ฉากที่ 2-5  แต่ละสไลด์ให้นักเรียนใส่ข้อความซึ่งเป็นชื่อของอุปกรณ์แต่ละชนิดของรูปภาพลงไปในสไลด์แต่ละแผ่น
– ฉากที่ 6 ให้นักเรียนทำสไลด์ใส่ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว และชั้นของนักเรียน

ขั้นที่ 1  วาดภาพอุปกรณ์เหล่านี้แล้วเก็บเป็นซิมโบล (วาดแบบง่ายๆนะครับ เดี๋ยวเสร็จไม่ทันเวลา)

 Exam61scene02
CPU
Exam61scene03
Monitor
Exam61scene08
KeyBoard
Exam61scene09
Mouse


ขั้นที่ 3
ฉากที่ 1

1. พิมพ์ชื่อหัวข้อเรื่อง ตามตัวอย่าง
2. คลิกขวาเฟรมที่ 40 เลือก Insert Frame เพื่อให้ชื่อเรื่องแสดงยาว 40 เฟรม ( ประมาณ 3.3 วินาที หากตั้งค่า  12fps)
Exam61scene01

ขั้นที่ 4 
 ฉากที่ 2
1. เพิ่มฉากที่ 2 โดยคลิกเพิ่มฉาก
2. แก้ไขชื่อซีนตามชื่ออุปกรณ์ (ซีพียู)
3. ดึงซิมโบล ซีพียู มาวางบนฉาก
4. แทรกเลเยอร์ Layer2 พิมพ์ชื่อุปกรณ์ใต้ภาพ
5.  คลิกขวาเฟรมที่ 40 ของ Layer 1 และ Layer 2 เลือก Insert Frame เพื่อให้ ซีพียู แสดงยาว 40 เฟรม
่หากจะทำให้มีการเคลื่อนไหว ต้องวางวัตถุ หรือซิมโบลอยู่คนละเลเยอร์นะครับ

Exam61scene05


ขั้นที่ 5 ฉากที่ 3-5 

ทำเหมือนกันกับฉากที่ 2 โดยนำซิมโบลมาใส่ แก้ไขชื่อ พิมพ์ชื่อ แทรกเฟรม40
Exam61scene06

ขั้นที่ 6 ฉากที่ 10
1. พิมพ์  ชื่อ-สกุล เลขประจำตัว และชั้นของนักเรียน ผู้จัดทำ
2. คลิกขวาเฟรมที่ 40 เลือก Insert Frame เพื่อให้ชื่อเรื่องแสดงยาว 40 เฟรม

Exam61scene07

เมื่อทำเสร็จแล้วอาจจะมีการกำหนดให้เคลื่อนไหวทีหลังก็ได้

ตัวอย่างชิ้นงานสำเร็จ
Exam61scene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: credit repair | Thanks to st louis web design, essay writing and fire glass